]چسب پارچه (1)

چسب استخر (2)

چسب زه ماشین (1)

چسب صنعتی (43)

چسب قفل کننده (1)

چسب کیف و کفش (6)

چسب مکمل (4)

چسب های عمومی (172)

عمده (201)