در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سیلیکاژل (نم گیر ) KSS

سیلیکاژل به عنوان رطوبت گیر در صنعت شیشه استفاده می شود
 درخط تولید شیشه دو جداره جهت جلوگیری از بخار شیشه، درون اسپیسر آلومینیومی را از مواد رطوبت گیر پر می کنند. این فرایند قبل از فرایند چسب بوتیل زنی، توسط دستگاه تزریق سیلیکاژل (نام معادل دستگاه تزریق رطوبت گیر شیشه دوجداره ) انجام می گردد. در صورتی که سیلیکاژل در محل مناسب نگهداری شوند و همچنین فرایند تزریق سیلیکاژل به درستی انجام شود آنگاه می توان اطمینان حاصل کرد که احتمال بخار بین دو شیشه تا حد بسیار خوبی کاهش یافته است.