نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

چسب سیلیکونی Abzمدل ECOA450

چسب سیلیکونی Abzمدل ECOA450 چسب سیلیکونی Abzمدل ECOA450 دارای ساختاری سیلیکونی بر پایه پلیمر بوده وجهت درزگیریفضاهای خالی بین پنجره،