آموزشی, مقاله

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

Rate this post

 عوامل سفت شدن چسب 

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها یکی دیگر از موضوعات انتخابی ما برای شما همراهان گرامی سایت آلان چسب می باشد تا علاوه بربالابردن دانش و آگهی شما کمکی باشد در راستای انتخاب بهتر چسب . با ما در ادامه همراه باشید

تعریف چسب 

همان گونه که می دانید چسب ماده ای که دو سطح را به هم متصل می نمایدبه عبارتی دیگریک اتصال چسبی میان دو جسم جامد هنگامی رخ می دهد که لایه نازکی از چسب بین دوسطح را شامل گردد .

بررسی ساختار چسب 

چسب ها همگی حاوی پلیمر می باشندکه به چسبها قدرت چسبندگی می بخشند . چسب ها بوسیله واکنش شیمیایی پلیمر شدن افزایشی یا پلیمر شدن تراکمی ایجاد می گردنند پلیمررا میتوان به صورت رشته هایی از واحدهای شیمیایی که بوسیله پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند تعریف نمود . در مکانیسم اتصال چسب ها دو نیرو دخیلند  که عبارت اند از:

 1. نیروهای واندرلانسی
 2. پیوندهای شیمیایی

نیروهای واندروالانسی اساس اکثر فرایندهای چسبندگی هستند. این نیروهای جاذبه بین چسب و جسم مورد نظر عمل مینمایند

پیوندهای شیمیایی چسبندگی  قویتری را ایجاد می نماید.برخی از گروه های شیمیایی در پدید آوردن نیروهای واندروالسی خیلی تاثیر گزار می باشندو در صورت وجود در چسب یا جسم مورد نظر سبب ایجاد پیوند خوبی میگردنند. از این گروه ها می توان به گروههای نیتریل، هیدروکسیل، کربوکسیل و آمید اشاره کرد.

اجزای سازنده چسب 

 • پلیمر
 • حلال (رقیق کننده)
 • تثبیت کننده یا سفت کننده
 • بازدارنده و کند کننده
 • اصلاح کننده ها

خوب تا اینجا با ساختاری کلی از چسبها آشنا شدید اما باید بدانید که در بازار با انواع گواناگونی از چسبها روبه رو می شویم که از لحاظ ساختاری و نوع و زمان چسبندگی با هم تفاوت دارند . در ادامه به بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها اشاره میکنم .

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

تقسیم بندی چسب ها عمومٌااز دو دیدگاه زیرصورت می پذیرد

 • یکی از نقطه نظر ماهیت و طبیعت چسب ها
READ  گلدان پلاستیکی

از نقطه نظر ماهیت چسب ها به دو گروه چسب های آلی و غیر آلی و یا دو دسته قابل حل در آب یا غیر قابل حل در آب دسته بندی می گردنند

 • دیگری از نظر نحوه انجماد و چگونگی خود گیری و سفت شدن چسب ها

از نقطه نظر نحوه انجماد و چگونگی سفت شدن و خود گیری ،چسب ها در سه دسته زیر طبقه بندی می گردنند .

 1. برگشت ناپذیر
 2. میانه
 3. برگشت پذیر

جزئیات فرایند سفت شدن چسب، فاکتور مهمی در انتخاب چسب است. چسبها قابلیت سفت شدن را درمدت کم از ۳۰ثانیه تا چند روز، دارا هستند.

چسبها می توانند در دماي اتاق یا در دماهاي بالاتر و یا بر اساسیک پروفیل دما بر حسب زمان، خشک گردنند. برخی فرآیندهاي خشکشدن، حساس به نور میباشند و ب

ه منبع نور ماوراء بنفش نیاز دارند.برخی به رطوبت حساس میباشند و بایستی در مقدار خاصی از رطوبت،خشک شوند. در  ادامه به بررسی سفت شدن انواع چسب بر اساس عاملهای گوناگون می پردازیم .

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

به طور کلی چسبها در دوحالت صورت می پذیرد یکی بدون واکنش شیمیایی و دیگری در معرض واکنش شیمیایی

چسبهای زیر از نوع چسبهای هستند که بدون واکنش شیمیایی سفت می شوند .

چسب هایی که بدون واکنش شیمیایی سفت می شوند.

این چسب ها در سه دسته قرار می گیرند

#۱ چسب هایی که در اثر حذف حلال سفت میگردنند 

#۱-۱چسب های تماسی

چسبهای تماسی محلول هایی ازپلیمر درحلال آلی بوده که ازمعروف ترین چسب ها بر پایه حلال می باشند .  این چسب هاازلاستیک پلی کلروپرن (پلی کروپرن، پلی کلرو بوتادین) ساخته شده است . چسب های تماسی برای چسباندن روکش های تزئینی و پلاستیک های محکم دیگر به کار برده می شوند .

#۱-۲چسب های پمادی

چسب های بر پایه حلال مشهور که در ظروف پماد مانند هستند، اغلب محلول هایی از لاستیک نیتریل (همی‌پلیمر یا بوتادین و آکریلونیتریل) در حلال های آلی می باشند.

READ  آیاکاربردهای جالب چسب حرارتی رامیشناسید؟

#۲ چسب هایی که با از دست دادن آب سفت می گردنند .

#۲-۱محلول های آبی و خمیرها

نشاسته، ذرت و غلات، منابع عمده کاربرد چسب می باشند. موارد مصرف عمده شامل چسباندن کاغذ، مقوا و منسوجات است. کاربردهای آن شامل صفحات موجدار، پاکت های کاغذی، پنجرگیری تیوپ، چسباندن کاغذ دیواری و چسب های تر شدنی مجدد با آب می شود.

#۲-۲امولسیون های آبی

اجزای ترکیبی برای پلیمریزه شدن امولسیونی عبارتند ازآب، منومرها، پایدارکننده ها و آغازگر. محصول پلیمر شدن امولسیونی متشکل ازشیرابه ای از ذرات پلیمر با پایدارکننده های جذب شده است  معروف ترین مثال، چسب چوب DIY است که شیرآبه آن، شامل پلیمر پلی وینیل استات (DVA)بوده وبه میزان زیادی درکارهای کارگاهی و در چسباندن اتصالات تاق و زبانه برای درها، پنجره ها و مبلمان در کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

#۳ چسب‌ هایی که به وسیله سرد کردن سفت می گردنند 

#۳-۱چسب های ذوبی

این نوع از چشب ها که به چسب حرارتی نیز مشهور می باشند از نوع چسب های ترموپلاستیک هستند. ترموپلاستیک یک ماده پلاستیکی و یک پلیمر است که در یک درجه حرارت خاص ذوب و قابل انعطاف شده و پس از خنک شدن سفت میگردنند .از دیگرچسب های ذوبی می توان به چسب های ذوبی پلی آمیدی، پلی اورتان، استرهای آلیفاتیک، پلی استر اشاره نمود .

چسب هایی که توسط واکنش شیمیایی سفت می شوند.

چسبهای زیر در این دسته قرار می گیرند .

#۱چسب های اپوکسیدی

از بهترین و شناخته شده ترین چسبهای ساختمانی اپوکسیدها هستند و بیشترین کاربرد را دارا هستند این چسب از واکنش نمک سدیم از بیس فنل Aبا اپی کلوهیدرین به وجود می آید .اآمین های آروماتیک و آلیفاتیک به عنوان عامل سخت کننده مورد استفاده قرار می گیرند .   بیشترین کاربرد را در چسباندن کفپوش های وینیلی در سرویس ها و مکان های خیس و به سطوح فلزی دارا هستند .

#۲چسب های فنولیک برای فلزات

با واکنش فنل با مقدار اضافی فرمالدئید تحت شرایط بازی در محلول آبی محصول که تحت عنوان رزول شناخته شده به وجود می آید، برای جلوگیری از تشکیل حفره های پر شده از بخار، اتصالات چسب های فنولیک تحت فشار، اغلب بین صفحات پهن فولادی گرم شده توسط پرس هیدرولیک سفت می گردنند ..

READ  در و پنجره UPVC چیست؟

#۳چسب های تراکمی فرمالدئید برای چوب

تعدادی از چسب های مورد استفاده برای چوب نتیج هواکنش شیمایی فرمالدئید با فنول و رزوسینول (۱ و ۳ دی هیدروکسی بنزن) می باشند.

#۴چسب های آکریلیک

چسب های ساختاری شامل منومرهای آکریلیک توسط افزایشی رادیکال آزاد دردمای محیط سفت می گردنند. به طورکلی جهت چسباندن فلزات، سرامیک‌ها، بیشتر پلاستیک ها و لاستیک ها استفاده شده و اتصالات پرقدرتی را ایجاد می نماید .

#۵ چسب های غیرهوازی

چسب های غیرهوازی در نبوداکسیژن که یک بازدارنده پلیمر شدن است، سفت می شود. کاربرد این چسب ها، اغلب در محل اتصال چرخ دنده ها، تقویت اتصالات استوانه ای و برای دزدگیری است

چسب های پلی سولفیدی

آن ها از واکنش بیس (۲- کلرواتیل فرمال) با سدیم پلی سولفید به وجود می آیندو به منظور کاهش قیمت از پرکننده های معدنی استفاده می گردنند. به عنوان نرم کننده، از فتالات ها و معرف های جفت‌کننده سیلانی استفاده می کنند و عامل سفت کننده آن‌ها شامل دی‌اکسید منگنز و کرومات است .

#۷سفت شدن لاستیکی چسب های ساختمانی

بسیاری از چسب های ساختمانی، دارای پلیمرهای لاستیکی حل شده ای در خودشان هستند. وقتی که چسب ها سخت می گردنند، لاستیک به صورت قطراتی با قطر حدود۱ µm  رسوب مینماید.

سیلیکون ها

چسب های یک جزیی سیلیکون اغلب به چسب های ولکانیزه شونده در دمای اتاق (RTV) مشهور هستند .این چسبها شامل پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) با جرم های مولکولی در محدود ۳۰۰ تا ۱۶۰۰ با گروه های انتهای استات، کتوکسیم یا اتر می باشند. این گروه از چسبهاتوسط رطوبت اتمسفر، هیدرولیز شده، گروه های هیدروکسیل می سازندکه بعدا با حذف آب متراکم می گردنند.

 

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.