آموزشی, مقاله

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

 عوامل سفت شدن چسب 

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها یکی دیگر از موضوعات انتخابی ما برای شما همراهان گرامی سایت آلان چسب می باشد تا علاوه بربالابردن دانش و آگهی شما کمکی باشد در راستای انتخاب بهتر چسب . با ما در ادامه همراه باشید

تعریف چسب 

همان گونه که می دانید چسب ماده ای که دو سطح را به هم متصل می نمایدبه عبارتی دیگریک اتصال چسبی میان دو جسم جامد هنگامی رخ می دهد که لایه نازکی از چسب بین دوسطح را شامل گردد .

بررسی ساختار چسب 

چسب ها همگی حاوی پلیمر می باشندکه به چسبها قدرت چسبندگی می بخشند . چسب ها بوسیله واکنش شیمیایی پلیمر شدن افزایشی یا پلیمر شدن تراکمی ایجاد می گردنند پلیمررا میتوان به صورت رشته هایی از واحدهای شیمیایی که بوسیله پیوند کووالانسی به هم متصل شده اند تعریف نمود . در مکانیسم اتصال چسب ها دو نیرو دخیلند  که عبارت اند از:

 1. نیروهای واندرلانسی
 2. پیوندهای شیمیایی

نیروهای واندروالانسی اساس اکثر فرایندهای چسبندگی هستند. این نیروهای جاذبه بین چسب و جسم مورد نظر عمل مینمایند

پیوندهای شیمیایی چسبندگی  قویتری را ایجاد می نماید.برخی از گروه های شیمیایی در پدید آوردن نیروهای واندروالسی خیلی تاثیر گزار می باشندو در صورت وجود در چسب یا جسم مورد نظر سبب ایجاد پیوند خوبی میگردنند. از این گروه ها می توان به گروههای نیتریل، هیدروکسیل، کربوکسیل و آمید اشاره کرد.

اجزای سازنده چسب 

 • پلیمر
 • حلال (رقیق کننده)
 • تثبیت کننده یا سفت کننده
 • بازدارنده و کند کننده
 • اصلاح کننده ها

خوب تا اینجا با ساختاری کلی از چسبها آشنا شدید اما باید بدانید که در بازار با انواع گواناگونی از چسبها روبه رو می شویم که از لحاظ ساختاری و نوع و زمان چسبندگی با هم تفاوت دارند . در ادامه به بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها اشاره میکنم .

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

تقسیم بندی چسب ها عمومٌااز دو دیدگاه زیرصورت می پذیرد

 • یکی از نقطه نظر ماهیت و طبیعت چسب ها
READ  چسب کاشی پودری tilepowderglue

از نقطه نظر ماهیت چسب ها به دو گروه چسب های آلی و غیر آلی و یا دو دسته قابل حل در آب یا غیر قابل حل در آب دسته بندی می گردنند

 • دیگری از نظر نحوه انجماد و چگونگی خود گیری و سفت شدن چسب ها

از نقطه نظر نحوه انجماد و چگونگی سفت شدن و خود گیری ،چسب ها در سه دسته زیر طبقه بندی می گردنند .

 1. برگشت ناپذیر
 2. میانه
 3. برگشت پذیر

جزئیات فرایند سفت شدن چسب، فاکتور مهمی در انتخاب چسب است. چسبها قابلیت سفت شدن را درمدت کم از 30ثانیه تا چند روز، دارا هستند.

چسبها می توانند در دماي اتاق یا در دماهاي بالاتر و یا بر اساسیک پروفیل دما بر حسب زمان، خشک گردنند. برخی فرآیندهاي خشکشدن، حساس به نور میباشند و ب

ه منبع نور ماوراء بنفش نیاز دارند.برخی به رطوبت حساس میباشند و بایستی در مقدار خاصی از رطوبت،خشک شوند. در  ادامه به بررسی سفت شدن انواع چسب بر اساس عاملهای گوناگون می پردازیم .

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

به طور کلی چسبها در دوحالت صورت می پذیرد یکی بدون واکنش شیمیایی و دیگری در معرض واکنش شیمیایی

چسبهای زیر از نوع چسبهای هستند که بدون واکنش شیمیایی سفت می شوند .

چسب هایی که بدون واکنش شیمیایی سفت می شوند.

این چسب ها در سه دسته قرار می گیرند

#1 چسب هایی که در اثر حذف حلال سفت میگردنند 

#1-1چسب های تماسی

چسبهای تماسی محلول هایی ازپلیمر درحلال آلی بوده که ازمعروف ترین چسب ها بر پایه حلال می باشند .  این چسب هاازلاستیک پلی کلروپرن (پلی کروپرن، پلی کلرو بوتادین) ساخته شده است . چسب های تماسی برای چسباندن روکش های تزئینی و پلاستیک های محکم دیگر به کار برده می شوند .

#1-2چسب های پمادی

چسب های بر پایه حلال مشهور که در ظروف پماد مانند هستند، اغلب محلول هایی از لاستیک نیتریل (همی‌پلیمر یا بوتادین و آکریلونیتریل) در حلال های آلی می باشند.

READ  ماستیک کاری چیست

#2 چسب هایی که با از دست دادن آب سفت می گردنند .

#2-1محلول های آبی و خمیرها

نشاسته، ذرت و غلات، منابع عمده کاربرد چسب می باشند. موارد مصرف عمده شامل چسباندن کاغذ، مقوا و منسوجات است. کاربردهای آن شامل صفحات موجدار، پاکت های کاغذی، پنجرگیری تیوپ، چسباندن کاغذ دیواری و چسب های تر شدنی مجدد با آب می شود.

#2-2امولسیون های آبی

اجزای ترکیبی برای پلیمریزه شدن امولسیونی عبارتند ازآب، منومرها، پایدارکننده ها و آغازگر. محصول پلیمر شدن امولسیونی متشکل ازشیرابه ای از ذرات پلیمر با پایدارکننده های جذب شده است  معروف ترین مثال، چسب چوب DIY است که شیرآبه آن، شامل پلیمر پلی وینیل استات (DVA)بوده وبه میزان زیادی درکارهای کارگاهی و در چسباندن اتصالات تاق و زبانه برای درها، پنجره ها و مبلمان در کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

#3 چسب‌ هایی که به وسیله سرد کردن سفت می گردنند 

#3-1چسب های ذوبی

این نوع از چشب ها که به چسب حرارتی نیز مشهور می باشند از نوع چسب های ترموپلاستیک هستند. ترموپلاستیک یک ماده پلاستیکی و یک پلیمر است که در یک درجه حرارت خاص ذوب و قابل انعطاف شده و پس از خنک شدن سفت میگردنند .از دیگرچسب های ذوبی می توان به چسب های ذوبی پلی آمیدی، پلی اورتان، استرهای آلیفاتیک، پلی استر اشاره نمود .

چسب هایی که توسط واکنش شیمیایی سفت می شوند.

چسبهای زیر در این دسته قرار می گیرند .

#1چسب های اپوکسیدی

از بهترین و شناخته شده ترین چسبهای ساختمانی اپوکسیدها هستند و بیشترین کاربرد را دارا هستند این چسب از واکنش نمک سدیم از بیس فنل Aبا اپی کلوهیدرین به وجود می آید .اآمین های آروماتیک و آلیفاتیک به عنوان عامل سخت کننده مورد استفاده قرار می گیرند .   بیشترین کاربرد را در چسباندن کفپوش های وینیلی در سرویس ها و مکان های خیس و به سطوح فلزی دارا هستند .

#2چسب های فنولیک برای فلزات

با واکنش فنل با مقدار اضافی فرمالدئید تحت شرایط بازی در محلول آبی محصول که تحت عنوان رزول شناخته شده به وجود می آید، برای جلوگیری از تشکیل حفره های پر شده از بخار، اتصالات چسب های فنولیک تحت فشار، اغلب بین صفحات پهن فولادی گرم شده توسط پرس هیدرولیک سفت می گردنند ..

READ  چسب کریستال یا چسب بسته بندی

#3چسب های تراکمی فرمالدئید برای چوب

تعدادی از چسب های مورد استفاده برای چوب نتیج هواکنش شیمایی فرمالدئید با فنول و رزوسینول (۱ و ۳ دی هیدروکسی بنزن) می باشند.

#4چسب های آکریلیک

چسب های ساختاری شامل منومرهای آکریلیک توسط افزایشی رادیکال آزاد دردمای محیط سفت می گردنند. به طورکلی جهت چسباندن فلزات، سرامیک‌ها، بیشتر پلاستیک ها و لاستیک ها استفاده شده و اتصالات پرقدرتی را ایجاد می نماید .

#5 چسب های غیرهوازی

چسب های غیرهوازی در نبوداکسیژن که یک بازدارنده پلیمر شدن است، سفت می شود. کاربرد این چسب ها، اغلب در محل اتصال چرخ دنده ها، تقویت اتصالات استوانه ای و برای دزدگیری است

#6چسب های پلی سولفیدی

آن ها از واکنش بیس (۲- کلرواتیل فرمال) با سدیم پلی سولفید به وجود می آیندو به منظور کاهش قیمت از پرکننده های معدنی استفاده می گردنند. به عنوان نرم کننده، از فتالات ها و معرف های جفت‌کننده سیلانی استفاده می کنند و عامل سفت کننده آن‌ها شامل دی‌اکسید منگنز و کرومات است .

#7سفت شدن لاستیکی چسب های ساختمانی

بسیاری از چسب های ساختمانی، دارای پلیمرهای لاستیکی حل شده ای در خودشان هستند. وقتی که چسب ها سخت می گردنند، لاستیک به صورت قطراتی با قطر حدود1 µm  رسوب مینماید.

#8سیلیکون ها

چسب های یک جزیی سیلیکون اغلب به چسب های ولکانیزه شونده در دمای اتاق (RTV) مشهور هستند .این چسبها شامل پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) با جرم های مولکولی در محدود 300 تا 1600 با گروه های انتهای استات، کتوکسیم یا اتر می باشند. این گروه از چسبهاتوسط رطوبت اتمسفر، هیدرولیز شده، گروه های هیدروکسیل می سازندکه بعدا با حذف آب متراکم می گردنند.

 

بررسی عوامل موثردرسفت شدن چسب ها

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *